تشریفات شمع آرایی یکی از تشریفات سفره عقد می باشد. تشریفات شمع آرایی از اهمیت بسزایی برخوردار است زیرا؛ زیبایی سفره عقد را چندین برابر می کنند.استفاده از شمع‌های ساده از گذشته تا کنون یکی از ایده‌های جالب برای تزیین سفره عقد بوده و هست. از گذشته تا کنون استفاده از شمع را در کنار نان که نماد برکت است و نبات که نماد شیرینی هست بسیار خوش یمن می‌دانند.